Houtkachels en fijnstof

Xaralyn Fire Systems


Houtrook en gezondheid

Stap over op een Xaralyn sfeerhaard

Rook, ook van een houtvuur, bevat altijd schadelijke stoffen. Dus is houtrook in algemene zin schadelijk voor de gezondheid. Blootstelling vindt plaats door deze rook in te ademen.

Door het gebruik van een houtkachel, open haard, vuurkorf of barbecue komen er verontreinigende stoffen in de lucht. Dit is slecht voor de luchtkwaliteit en onze gezondheid. 

Bij de verbranding van hout komen verschillende stoffen vrij. Fijnstof, koolmonoxide, vluchtige organische stoffen (VOS), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) en roet.

Houtstook is een grote bron van van fijnstofuitstoot. Houtstook is een grotere bron van fijnstof dan wegverkeer. 

23% van de fijnstof uitstoot in Nederland wordt veroorzaakt door het stoken op hout. Hiermee heeft houtstook in Nederland een groter aandeel in de totale uitstoot van fijnstof dan het wegverkeer.

Terwijl onze regering in rap tempo met allerlei subsidies probeert ons in elektrische auto's te laten rijden, was er tot kort geleden zelfs nog een subsidie regeling voor pelletkachels.

Voor wat betreft één van de grootste veroorzakers van fijnstof is het beleid van onze regering 'het geven van voorlichting'. Zodra er eenmaal serieus beleid komt om één van de grootse veroorzakers van ons fijnstofprobleem aan te pakken kan het wel eens snel gaan en zal het stoken van hout in houtkachels en open haarden een halt toe geroepen gaan worden.

Volgens het Planbureau voor de leefomgeving is de goedkoopste manier om luchtvervuiling aan te pakken het terugdringen van dieselauto's zonder roetfilter en het vervangen van verouderde houtkachels en haarden.

Alternatieven voor houtkachels en open haarden zijn er voldoende. Een elektrische haard is zeer eenvoudig in gebruik, geeft sfeer en heeft vaak ook een verwarmingsfunctie. Voor de liefhebbers van 'echte' vlammen is een bio-ethanolhaard een schone oplossing. 

Natuurlijk kunnen we wachten op overheidsbeleid en mogelijk een subsidie op bio-ethanolhaarden of elektrische haarden. Waarom stappen we niet vrijwillig over? Ons milieu betreft toch ons allemaal!

Bezuinig op uw stookkosten, spaar het milieu!
Xaralyn Fire Systems