Interdiction des poêles à bois dans les grandes villes

Xaralyn Fire Systems


Geen houtkachels of vuurkorven meer in steden

Choisissez une alternative Xaralyn plus propre

Een houtvuur is gezellig en leuk. De reuk van houtrook is voor de één vervelend, voor de ander lekker. Houtook is behalve ongezond ook één van de grootste veroorzakers van fijnstof.

La fumée provenant de la combustion du bois peut causer des problèmes de santé. La micro poussière qui est libérée lors de la combustion d'un kilo de bois (par exemle dans un foyer), équivaut à l’émission de micro poussière d’un camion sur une distance de 3000 km.

In 2025 is het stoken van hout in een vuurkorf buiten niet langer toegestaan in de gemeente Utrecht. Utrecht wil hiermee als eerste grote stad een nieuwe stookstandaard neerzetten.  De verwachting is dat andere grote steden snel zullen volgen. Om de luchtkwaliteit en daarmee de gezondheid van inwoners te verbeteren, denkt de gemeente Utrecht na over een subsidieregeling om het gebruik van vervuilende oude houtkachels te beperken.  De Utrechtse Stookstandaard moet als voorbeeld gaan dienen voor andere gemeentes.

Vooral de oudere open haarden en buitenkachels leveren een grote bijdrage aan de uitstoot van fijnstof door particuliere houtstook.  Filters op kachels zou een oplossing kunnen zijn, maar dit is relatief duur. Daarnaast zijn er op dit moment geen echt goede en effectieve filters voorhanden en vereisen zij zeer regelmatig onderhoud. 

Een van de manieren om de uitstoot van fijnstof terug te dringen, is om een open haard of ouderwetse kachel te laten vervangen door een moderne kachel die minder schadelijke stoffen uitstoot, een bio-ethanolhaard of een elektrische kachel.

Vervanging van oudere type haarden zorgt voor 2,5 tot vijftien keer minder fijnstof uitstoot per jaar.

De manier waarop we onze huizen in de toekomst verwarmen zal volledig gaan veranderen. Beter geïsoleerde huizen, minder warm stoken, niet langer ons hele huis verwarmen. 

Een schoon alternatief is het stoken op Le bioéethanolLe brûleur avec une pierre en céramique de Xaralyn est le brûleur au bioéthanol le plus propre, le plus sécurisé et le plus économique.

Toutes les maisons sans gaz en 2050
Xaralyn Fire Systems